Monilla meistä on lemmikkieläimiä, joita pidämme perheenjäsenen asemassa. Eläinsuojelurikokset ja eläinten huono kohtelu järkyttävät ja koskettavat meitä, kuten äskettäin tehty paljastus koiraharrastuksessa käytetyistä julmista koulutusmenetelmistä osoitti. Tapaus herätti valtavasti huomiota, koska julmuuden kohteena on monelle tuttu ja rakas eläinlaji.

Kunnat vastaavat monella tavalla eläinten hyvinvoinnista ja eläinsuojelusta. Kuntapäättäjillä on siis konkreettinen mahdollisuus vaikuttaa siihen, että eläimet voivat hyvin ja tulevat hyvin hoidetuiksi. Esimerkiksi eläinvaikutusten arviointi päätöksiä tehtäessä, eläinsuojelun resurssien turvaaminen, luonnoneläinten elinmahdollisuuksien huomiointi sekä laadukas löytöeläintoiminta ovat vain muutamia esimerkkejä keinoista, joilla kunnissa voidaan edistää eläinten hyvinvointia.

Eläinvihreiden puheenjohtaja Anni Teerikangas: ”Niin eduskunnassa kuin paikallisessa päätöksenteossa on lisättävä ymmärrystä siitä, miten vahvasti ihmisten, eläinten ja luonnon hyvinvointi ovat sidoksissa toisiinsa. Haluamme eläinystävällisiä kuntia, joissa hyvinvoivat eläimet ja luonto nähdään kunnan voimavaroina.”

Minna Hölttä on Vihreiden eläin- ja maatalouspoliittisen työryhmän ja Maaseutu- ja erävihreiden puheenjohtaja sekä Eläinvihreiden hallituksen jäsen, joka toimii myös SEY:n vapaaehtoisena eläinsuojeluneuvojana. Hän toteaa:  ”Kuten lastensuojelussa, myös eläinsuojelussa resurssitehokkainta ja inhimillisintä on ongelmien ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen. Eläinsuojelussa tärkeää on myös eri toimijoiden välinen yhteistyö sekä avoin tiedonkulku eri viranomaistahojen välillä.”

Kuntapolitiikkaa eläinten, luonnon ja ihmisten parhaaksi

Kunnissa voitaisiin panostaa nykyistä paremmin mm. eläinsuojeluneuvontaan ja matalan kynnyksen tuen tarjoamiseen eläinten hoidon ongelmissa. Alueellisesti on tarpeen turvata virallisen ja vapaaehtoisen eläinsuojelun toimintaedellytykset ja samalla osallistaa myös kuntalaisia osallistumaan aktiiviseen eläinsuojelutyöhön. Viranomaisten yhteistyötä vahvistamalla voidaan puuttua tapauksiin, joissa eläinten hoidon laiminlyönti on osa monitahoista sosiaalista ongelmaa.

Eläinvihreät haluavat, että eläinten itseisarvoa kunnioitetaan ja eläimille turvataan oikeus hyvään elämään sekä positiivisiin kokemuksiin. Haluamme että kunnissa edistetään vain sellaisia eläimiin liittyviä harrastuksia ja elinkeinoja, jotka mahdollistavat eläimelle hyvän elämän ja kohtelun koko elinkaaren ajaksi. Eläimillä tulee olla mahdollisuus toteuttaa luontaista käyttäytymistään ihmisten apuna tai ilona siten, että molemmat hyötyvät. Voidessaan mainostaa itseään aidosti eläin- ja luontoystävällisenä kunta saa myös itselleen hyötyä.

Eläinvihreät ry on laatinut kunnille omia eläinpoliittisia tavoitteitaan, jotka löytyvät kokonaisuudessaan verkkosivuiltamme. Vihreiden kuntavaaliehdokkaita sitoutamme edistämään omassa kunnassaan sellaista politiikkaa, joka huomioi eläimet.

Hyvä elämä eläimille tehdään tekojen kautta – kymmenen askelta eläinystävälliseen kuntapolitiikkaan:

  1. Eläinsuojelun yhteistyöryhmän perustaminen
  2. Kunnallisen eläinsuojelusuunnitelman laatiminen
  3. Eläinvaikutusten arviointi ja eläinetiikka osaksi päätöksentekoa
  4. Eläinlääkintäpalvelujen ja eläinten hoidon resurssien turvaaminen
  5. Eläinsuojelukasvatus ja ajantasainen eläintieto oppilaitoksiin
  6. Panostaminen eläinsuojeluneuvontaan, -valvontaan ja ongelmien ennaltaehkäisyyn
  7. Laatukriteerien asettaminen löytöeläintoiminnalle
  8. Paikallisten eläinsuojeluongelmien ratkaisu yhteistyönä (esim. kissapopulaatiot)
  9. Eläinsuojelutehtäviin erikoistuneen poliisin nimeäminen alueelle
  10. Eläinten hyvinvoinnin näkökohdat kriteeriksi kunnan hankinnoissa/kilpailutuksessa