Yhdistyksen toiminta

Eläinvihreät ry toimii eläinten hyväksi edistämällä eläinpoliittisia päätöksiä, jotka perustuvat tutkittuun tietoon ja eettiseen johdonmukaisuuteen. Tuomme esiin ajankohtaisia eläinpoliittisia teemoja ja teemme aloitteita ja kannanottoja. Tuemme vihreitä poliitikkoja eläinten asian ajamisessa  ja pyrimme kehittämään vihreää eläinpolitiikkaa niin paikallisesti, valtakunnallisesti kuin EU:ssa ja kansainvälisesti.

Seuraamme ja edistämme alan tutkimusta, esimerkkeinä eläinten käyttäytymisen ja hyvinvoinnin tutkimus, biologia, eläinlääketiede, eläinetiikka ja yhteiskuntatieteellinen eläintutkimus. Tuomme yhteen asiantuntijoita sekä keräämme ja jaamme tietoa. Toimimme yhteistyössä muun muassa muiden vihreiden yhdistysten ja kansalaisjärjestöjen kanssa.

Keskitymme toimintaan tiettyjen eläinryhmien hyväksi tai tietyn teeman ympärille perustamalla tiimejä ja työryhmiä. Seuraavilla aiheilla on pysyvät tiimit: tuotantoeläimet, turkistarhaus, seura- ja harrastuseläimet, eläinkokeet ja vaihtoehdot, luonnon eläimet.

TIEDOTUS

Eläinten viikon päätteeksi ja maailman mielenterveyspäivänä 10.10. 2019 julkaistiin Eläinvihreiden ensimmäinen tiedote otsikolla: ”Eläinvihreät: Suomen tehtävä määrätietoista politiikkaa eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi meillä ja koko EU:ssa”.

Tiedotteita vuonna 2020-21: 

ALOITTEET JA KANNANOTOT

Ohjelmat

Eläinvihreät ry on osallistunut Vihreiden ohjelmien (mm. reilu muutos ja periaateohjelma) kommentointiin ja muutosehdotusten esittämiseen eläinpoliittisesta näkökulmasta. Avustimme vihreää eduskuntaryhmää esittämällä näkemyksemme 21.12. 2020 julkaistuun kannanottoon: ”Eläimillä on oikeus hyvään elämään – Viisi keskeistä vihreää vaatimusta eläinten hyvinvointilakiin”.

Puoluekokousaloitteet

Teimme Vihreiden vuoden 2020 puoluekokoukselle aloitteen: Eläimet huomioon perustuslaissa. Esitimme Suomen eläinoikeusjuristien Eläinten vuoro -hankkeen tukemista, jotta eläimet ja niiden oikeudet huomioitaisiin perustuslaissa.

Lisäksi Eläinvihreiden jäsenet osallistuivat aloitteisiin:
Positiivilistan käyttöönotto Suomessa (eksoottisten lemmikkien aseman parantamiseksi)
Tupakan ympäristöhaittoihin puuttuminen (ml. eläinnäkökulma).

Kaikki aloitteet saivat myönteisen vastaanoton.

OTE SÄÄNNÖISTÄ

Yhdistyksen tarkoituksena on:

 1. Edistää eläinten arvostusta ja hyvinvointia yhteiskunnallisen päätöksenteon näkökulmasta;
 2. Edistää eläinpoliittisia päätöksiä, jotka perustuvat tutkittuun tietoon ja eettiseen johdonmukaisuuteen;
 3. Kehittää ja tukea puolueen eläinpolitiikkaa;
 4. Yhdistää vihreä eläinasiantuntemus ja vihreitä arvoja jakavat ihmiset, jotka haluavat kunnianhimoista politiikkaa eläinten aseman parantamiseksi;
 5. Edistää kansalaisten osallistumista ja vaikuttamismahdollisuuksia eläinpolitiikkaan;
 6. Edistää muita vihreitä arvoja: luonnon- ja ympäristönsuojelua, kestävää kehitystä, yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 1. Toimii puolueen valtakunnallisena henkilöjäsenyhdistyksenä;
 2. Tuo esiin eläinpoliittisia teemoja ja tukee puolueen ehdokkaita, jotka ovat sitoutuneet ajamaan eläinpoliittisia tavoitteita;
 3. Tekee aloitteita ja kannanottoja;
 4. Harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa;
 5. Järjestää keskustelu-, koulutus-, hyväntekeväisyys- ja muita tilaisuuksia;
 6. Järjestää muuta vastaavaa tarkoitustaan edistävää, voittoa tavoittelematonta toimintaa.

Asiakirjoja