Kuva: Riitta Salmi

Aluevaalit liittyvät eläinten hyvinvointiin

Ihmisten, luonnon ja eläinten hyvinvointi liittyvät yhteen. Luontosuhteen ja eläinten merkitys hyvinvoinnin ja terveyden ylläpitämisessä on huomioitava järjestettäessä sosiaali- ja terveyspalveluja uusilla hyvinvointialueilla.

Esimerkiksi eläinavusteiset hoidot ja eläinpelastustehtävät siirtyvät kunnilta alueiden vastuulle, myöhemmin ehkä myös eläinsuojelu ja eläinlääkintä osana ympäristöterveydenhuoltoa.

Tehtävien siirtymää pitää valmistella kunnolla: nämä vaalit ovat erittäin merkitykselliset myös eläimille ja eläimistä välittäville!

Muistathan äänestää! Voit antaa äänesi 12.1. – 18.1. ennakkoon tai vaalipäivänä 23.1.2022.

Eläinvihreät ehdokkaat

Vihreiden kaikki ehdokkaat

Eläinvihreät ry korostaa, että hmisten hyvinvointi ei ole irrallinen eläinten ja luonnon hyvinvoinnista. Vihreiden aluevaaliohjelmassa  todetaan, että esimerkiksi ”luontosuhteen ja eläinten merkitykseen hyvinvoinnin ylläpitämisessä on kiinnitettävä huomiota”. Lähiluonnolla, luonnossa liikkumisella ja huolenpidolla eläimistä on korvaamatonta arvoa terveyden ylläpidossa ja sairauksien ennaltaehkäisyssä.

Eläimet liittyvät suoraan sosiaali- ja terveyspalveluihin osana eläinavusteisia terapioita ja mm. opaskoiratoiminnan kautta. Lisäksi tuleville aluevaltuustoille kuuluvaan pelastustoimintaan sisältyy eläinpelastustehtävien järjestäminen. Ympäristöterveydenhuollon ja sen mukana mahdollisesti eläinlääkinnän ja eläinsuojelun ehdotetaan siirtyvän alueille vuonna 2026, mikä tekee näistä vaaleista erityisen merkitykselliset jokaiselle eläinystävälle.

✅ Sote-palveluissa on tunnistettava esimerkiksi lemmikkieläinten ja monimuotoisen luonnon suuri merkitys ihmisten henkiselle ja fyysiselle hyvinvoinnille.
✅ On mahdollistettava tarvittaessa tuen ja avun saaminen sekä eläimelle että omistajalle (vrt. eläinlääkintäpalvelujen saavutettavuus tai hoitoapu sairastuttaessa). Aina kun eläimistä – tuotanto-, seura- tai harrastuseläimistä – vastuussa oleva henkilö sairastuu tai joutuu tilanteeseen, jossa eläinten asianmukainen hoito vaarantuu, hoitosuunnitelmassa pitäisi huomioida myös eläimistä huolehtiminen.
✅ Viranomaisten ja järjestöjen yhteistyötä monialaisten sosiaalisten ongelmien ratkaisussa pitää vahvistaa huomioiden myös eläinsuojeluongelmat ja vähävaraisia eläintenomistajia auttavat järjestöt.

Vihreiden aluevaaliohjelmasta: 
”Oikea-aikainen ja tehokas puuttuminen vähentää ongelmien kehittymistä suuremmiksi. Saumaton yhteistyö TE-palveluita järjestävän kunnan ja sosiaali- ja terveyspalveluista vastaavan hyvinvointialueen välillä on ensiarvoisen tärkeää. Saumaton moniammatillinen yhteistyö alueen, kunnan ja kolmannen sektorin välillä tulee varmistaa myös tilanteissa, joissa lemmikki- tai kotieläinten hyvinvointi sitä vaatii.”

✅ Turvakotipaikkaa tarvitsevien ja vailla asuntoa olevien eläintenomistajien oikeus pitää huolta eläimestä tulee turvata. Yli 10.000 ihmistä hakeutuu vuosittain turvakoteihin ympäri Suomea. Suurimpaan osaan turvakodeista ja asuntoloista ei voi viedä eläimiä. Joissakin tapauksissa tämä tarkoittaa sitä, että henkilö ei esim. uskalla jättää väkivaltaista kumppania siinä pelossa, että tämä tekee pahaa eläimelle. Jokaisella alueella tulisi virallisen tahon ja järjestöjen yhteistyönä varmistaa, että turvapaikan tai asunnon hakijan on mahdollista saada eläin mukaan tai taata sille turvallinen hoitopaikka.

✅ Myös eläinlääkäripalvelut olisi tärkeää saada kaikkien eläinten omistajien saataville. Kenenkään ei pitäisi joutua velkaantumaan terveydenhoidon asiakasmaksujen takia tai esimerkiksi lemmikin äkillisten hoitokulujen takia. Suurten ylikansallisten ketjujen tuottamat palvelut ovat hinnoiltaan karanneet vähävaraisten lemmikinomistajien tavoittamattomiin. Tarjottujen luotonantajien lainaehdot eivät tulorajoineen aina salli eläimen hoitoa edes rahoituksella.

✅ Hankinnoissa ja kilpailutuksessa tulisi huomioida kaikki eettiset näkökohdat mukaan lukien eläinten hyvinvointi (vrt. opaskoiratoiminta, eläinavusteiset terapiat, ruokapalvelut).

Hevosalan aluevaaliohjelmassa todetaan seuraavaa:
”Hevosella on sosiaali- ja terveydenhoitotyössä monenlaisia rooleja niin ennaltaehkäisevässä kuin kuntouttavassa toiminnassa sekä hyvinvointipalveluissa. Hevonen kuntouttaa fyysisesti ja henkisesti ja harjaannuttaa niin sosiaalisia kuin tunnetaitoja. Esimerkiksi vuonna 2020 Kela korvasi ratsastusterapiaa 2,14 miljoonalla eurolla vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena.”

✅ Pelastustoimessa on varmistettava eri viranomaisten yhteistyö ja turvattava riittävä valmius myös erityisasiantuntemusta vaativiin eläinpelastustehtäviin ja eläinsuojeluvalvonnassa avustamiseen (vrt. eläinsuojelupoliisi ja eläintehtäviin erikoistuneet pelastustyöntekijät).

Vihreiden aluevaaliohjelmasta: 
”Hyvinvointialueille tulee perustaa pelastuslautakunta. Pelastuslautakunnan yhteyteen tulee muodostaa jaosto, joka käynnistää ja vastaa eläinpelastustoiminnan yhteistyöstä alueella.”

Eläinpelastus on malliesimerkki aiheesta, jossa pitää luoda uusia toimintamalleja ja yhteistyörakenteita. Alueille siirtymisessä ei ole kyse vain siitä miten asiat siellä järjestetään, vaan kyse on myös uusien mallien rakentamisesta. Eläintoimijoiden välisessä yhteistyössä on nytkin aukkoja. On oltava tarkkana etteivät ne siirry aluehallintoon entistä suurempina.