EU-vaalit 2024

Kuka pitää eläinten puolta EU:ssa?

Äänestäjä ratkaisee! Eurovaalit sunnuntaina 9.6. 2024

Vuoden 2024 eurovaalit ovat eläimille, luonnolle ja ihmisille tärkeämmät kuin koskaan. Eurooppa on monin tavoin myllerryksessä. EU on uudistamassa eläinlakejaan ja tekee ensi kaudella suuria päätöksiä eläinten hyvinvoinnista – tai jättää tekemättä. Pelissä on samalla koko planeetan tulevaisuus. Käytä ääntäsi eläinten hyväksi!

Kansalaiset niin Suomessa kuin muissa EU-maissa ovat ilmaisseet selvästi tahtonsa: eläinten kohtelua on parannettava ja luontoa suojeltava tehokkaammin. Mielipidekyselyt osoittavat, että huikea enemmistö esimerkiksi suomalaisista haluaa loppua turkistarhaukselle ja tuotantoeläinten häkkikasvatukselle. Lisäksi 70 prosenttia suomalaisista kannattaa EU:n ennallistamisasetusta ja lisäsuojelua vesistöille ja ikimetsille.

Miksi kansalaismielipide ei näy Suomen ja EU:n käytännön politiikassa? Miksi eläimet joutuvat edelleen kärsimään kohtuuttomasti ihmisten toissijaisten tarpeiden vuoksi ja luontoa tuhotaan säälimättömästi esimerkiksi pesintäaikaisissa avohakkuissa? Yksi syy on eläinkysymysten poissaolo vaalikoneista ja toinen syy se, että eläinten ja luonnon ystävät eivät käytä valtaansa äänestäjinä.

 

Äänestä loppua eläinten kärsimykselle!

EU:n komissio on luvannut parantaa eläinten hyvinvointia ja ryhtyä toimiin kansalaisaloitteiden pohjalta. (Kielto häkkikasvatukselle ja turkistarhaukselle ja -tuonnille – ’End the Cage Age’ ja ’Fur Free Europe’) On pitkälti äänestäjistä kiinni, pitääkö komissio lupauksensa demokratian hengessä vai romuttuvatko kaikki yritykset turvata eläimille parempaa kohtelua.

Muista, että jos haluat eläimille parempaa kohtelua ja loppua kärsimykselle, kuulut suureen enemmistöön! Sinun äänesi yhdessä muiden kanssa muuttuu vaaleissa suureksi huudoksi eläinten puolesta ja muuttaa maailmaa.

 

SINÄ ratkaiset, lopetetaanko EU:ssa

turkistarhaus

eläinten häkkikasvatus

pitkät eläinkuljetukset
pentutehtailu ja -trokaus

tuskalliset eläinkokeet

uhanalaisen luonnon tuhoaminen

merten ryöstökalastus ja roskaaminen
 

Ketä koirasi äänestäisi eli miten valita ehdokas?

Useammalla puolueella on eläinten hyvinvointiin sitoutuneita ehdokkaita, joista löytää parhaiten tiedon järjestöjen SEY Suomen eläinsuojelu ry:n ja Animalian vaalisivuilta.  Vihreiden kaikki eurovaaliehdokkaat ovat allekirjoittaneet 10-kohtaisen sitoumuksen edistää eläinten hyvinvointia EU:ssa!

Vihreille eläinten hyvinvointi on tärkeä poliittinen tavoite. Vihreät ovat alusta asti kannattaneet mm. turkistarhaus- ja häkkikasvatuskieltoa vaativia kansalaisaloitteita  sekä sitoutuneet ajamaan loppua kaikille julmille eläinten kohtelun käytännöille.

Vihreiden ryhmä Euroopan parlamentissa puolustaa yhtenäisimmin ja vahvimmin eläimiä ja luontoa.  Lue lisää Suomen Vihreät – de Gröna -puolueen ja Euroopan Vihreiden eläinpoliittisista tavoitteista alla.

Eläinvihreät ry:llä on vaaleissa ehdolla oma varapuheenjohtajamme, eläinten hyvinvoinnin ja koulutuksen asiantuntija ja tietokirjailija Tuire Kaimio. Tuikun ajatuksista voit lukea täällä: https://tuirekaimio.fi/vaalit/

Kaikki Vihreiden eurovaaliehdokkaat:

https://www.vihreat.fi/embed/eurovaalit-2024/

KÄYTÄ ÄÄNTÄSI EU-vaaleissa eläinten hyväksi! Älä päästä tilaisuutta ohi!

 Äänestys on helppoa ja vaalipiirinä koko Suomi.

* Voit valita kenet tahansa eurovaaliehdokkaista asuinpaikastasi riippumatta.

* Vaalipäivänä 9.6. äänestys vain kotipaikkakunnalla. Henkilöllisyystodistus mukaan.

Oman äänestyspaikkasi löydät täältä:  https://vaalit.fi/etusivu

Tietoa eurovaaleista, eläinpolitiikasta ja vihreiden tavoitteista

Eläinten EU – Vote for Animals 2024 -sitoumus

Sitoutuneista ehdokkaista suurin osa eli 32 prosenttia on vihreistä. Vihreiden kaikki kaksikymmentä ehdokasta ovat sitoutuneet edistämään eläinten hyvinvointia. Vihreillä on äänestäjille paras ”kuluttajansuoja” eli yhtenäisin linja eläin- ja luontopolitiikassa. Tämä koskee myös vihreiden ryhmää europarlamentissa.

Vihreiden eurovaaliohjelma 2024:

https://www.vihreat.fi/ohjelmat/eurovaaliohjelma-2024/

”Ruoantuo­tanto puhtaam­maksi ja eettisem­mäksi

Tuetaan maataloustuilla reilua siirtymää sekä niitä tuottajia, jotka kunnianhimoisesti ja todistetusti parantavat ympäristön tilaa ja harjoittavat eettisesti ja ekologisesti kestävää tuotantoa.

Siirretään tukien painopiste kohti kasviperäistä tuotantoa. Vähennetään teollisen eläintuotannon tukia ja varmistetaan tuotantoeläinten hyvinvoinnin kohentaminen.

Kielletään turkistarhaus ja tuotantoeläinten häkkikasvatus EU-alueella. Maksetaan tuottajille korvausta siirtymiseksi muuhun elinkeinoon tai tuotantotapojen muuttamiseksi.”

Euroopan vihreät: Loppu eläinten kärsimykselle

Eläinten hyvinvointi on yksi Euroopan vihreiden eurovaaliohjelman prioriteeteista

Vihreät edistävät ruoantuotantoa, joka on eettisesti, ekologisesti, ilmastollisesti ja sosiaalisesti kestävää, takaa tuottajalle reilun toimeentulon sekä hyvinvoinnin eläimille ja ympäristölle. On kiellettävä kestävälle tuotannolle haitallinen, EU:n ulkopuolelta tapahtuva sellaisen rehun ja ruoan tuonti, jonka tuotannossa ei noudateta EU:n eläinsuojelu- ja ympäristövaatimuksia.

Maatalouspolitiikan uudistuksessa vihreät ajavat  tiukennuksia eläinten pito-oloihin, antibioottien käyttöön ja eläinkuljetuksiin. Loppua vaaditaan teolliselle eläintuotannolle, joka aiheuttaa eläimille kärsimystä. Vihreät kannattavat miljoonien EU-kansalaisten tavoin End the Cage Age ja Fur Free Europe -aloitteiden tavoitteita kieltää tuotantoeläinten häkkikasvatus sekä turkistarhaus ja -tuonti.

Euroopan vihreät sitoutuvat ajamaan loppua kaikille julmille eläinten kohtelun käytännöille (esim. pakkosyöttö, härkätaistelut, kärsimystä tuottavat metsästysmenetelmät, pentutehtailu ja eksoottisten eläinten tuonti lemmikeiksi). Parannuksia vaaditaan kaikkien eläinten kohteluun ml. maatalouden eläimet, koe-eläimet, lemmikit, luonnonvaraiset eläimet ja vesieläimet sekä kodittomien eläinten populaatiot.

Lue lisää täältä: https://www.datocms-assets.com/87481/1713977043-program-egp-2024_fi.pdf

”End Animal Cruelty! Stop Mega Farms and Long-Distance Transport

Animals deserve care and protection. We will fight for animal welfare alongside the millions of Europeans who signed European Citizen Initiatives demanding the end of exploitative practices. We pledge to ban cruel mega-farms, the use of cages in animal farming, and fur farms. We will limit animal transport and put an end to long-distance live animal transports in trucks and ships.”
https://europeangreens.eu/
manifesto/

Vihreiden maatalousohjelmasta

Maailman eettisin ja kestävin eläintuotanto

https://www.vihreat.fi/ohjelmat/maatalousohjelma/#maailman-eettisin

Meidän tulee tukea EU-tasolla tiukkaa sääntelyä siten, että eläintuotannon hyvät käytännöt standardoidaan. Varmistetaan, että EU-tasolla ei sallita maakohtaisia poikkeuksia tuotantoeläinten hyvinvointiin liittyen. Näin sääntely on yhtenäistä ja reilua.

Edistetään Euroopan komission ja parlamentin tavoitetta kieltää tuotantoeläinten häkkikasvatus End the Cage Age -aloitteen mukaisesti. Eläinten hyvinvoinnille haitalliset käytännöt sekä tuotantomuodot tulee lopettaa koko EU:ssa, mukaanlukien turkistuotanto.

EU:n alueelle tuotavien eläintuotteiden tulee täyttää samat hyvinvointi- ja turvallisuusvaatimukset. Panostetaan eläintuotannon käytäntöjen muuttamiseen ja lihantuotannon vähentämiseen EU:ssa ja globaalisti.

Ajetaan EU:n eläinkuljetuslainsäädäntöön huomattavia tiukennuksia, joilla turvataan eläinten hyvinvointi ja kielletään pääsääntönä yli 8 tuntia kestävät teuraseläinkuljetukset. Kielletään elävien teuraseläinten vienti EU:n ulkopuolelle.

Tuire kaimio

Tuire Kaimio

https://tuirekaimio.fi/vaalit/

”Minulle kaikkein tärkeintä on suojella elämää. Luontokato ja ilmastokriisi pitää pysäyttää, jos me aiomme selvitä ihmiskuntana. Ihmisillä on jo paljon puolustajia. Minulla on rohkeutta ja osaamista puolustaa myös eläimiä ja luontoa.

Yhtä tinkimättömästi suhtaudun ihmisten väliseen oikeudenmukaisuuteen, tasa-arvoon ja ennen muuta reiluuteen. Minulle reiluus tarkoittaa sitäkin, että kun esimerkiksi ympäristötoimia tehdään, seuraukset eivät saa muodostua yksittäisille ihmisille kohtuuttomiksi.

Poliittisten päätösten pitää perustua tutkittuun tietoon, koska maailma on monimutkainen. Pitää tuntea koko maailman ongelmia ja niiden ratkaisuja. Tutkimuksen tukeminen on tärkeää, koska päätösten taustaksi tarvitaan tietoa eikä arvauksia.”