PEKKA HAAVISTO – pienten puolella pienestä pitäen

Eläinvihreät ry tukee kansalaisliikkeen ehdokasta Pekka Haavistoa Suomen tasavallan presidentiksi.

Miksi Pekka?

Pekalla on valtiojohtajalta tarvittavaa viisautta, kokemusta, harkintaa ja taitoa yhdistää eri tavoin ajattelevia kansalaisia yli puoluerajojen. Hän on aina puolustanut pienimpiä ja heikoimpia, luonto ja eläimet mukaan lukien. Hänen isänsä oli perustamassa Luonto-Liittoa ja Pekalle huolenpito luonnosta nousi tärkeäksi asiaksi jo kodinperintönä.

Presidenttiehdokkaista Pekalla on eniten kokemusta ja asiantuntemusta ympäristöasioissa. Hän on toiminut mm. ympäristö- ja kehitysministerinä, YK:n ympäristöjärjestön UNEP:n tehtävissä kriisialueilla ja  WWF:n hallintoneuvoston puheenjohtajana jne.

Presidentinlinnan valtiailta ja erityisesti tohtori Jenni Haukiolta on kuultu hienoja kannanottoja eläinten ja luonnon puolesta. Pekka Haavisto on ehdokkaista se, jolla on parhaat edellytykset jatkaa tätä kaunista perinnettä.

Pekan ajatuksia eläinten hyvinvoinnista

”Presidentti on arvojohtaja. Omilla arvoilla, omilla elämäntavoilla ja omalla esimerkillä voi tasavallan presidenttinä vaikuttaa myös eläinten hyvinvointiin ja siitä käytävään keskusteluun.”

”Presidentin johtamaan ulkopolitiikkaan kuuluvat myös kauppasuhteet. Solmittavissa kauppasopimuksissa on otettava huomioon eläinten oikeuksien toteutuminen kumppanimaissa.”

”Suomalainen elintarviketuotanto pärjää tulevaisuudessa vain, jos siinä noudatetaan korkeita eettisiä periaatteita eläinten kohtelussa ja ympäristönsuojelussa.”

”Vastuun ottaminen eläinten hyvinvoinnista tarkoittaa merkittäviä muutoksia kulutustottumuksiimme ja parannuksia niin tuotanto- kuin villieläinten asemaan.”

”Haavisto voisi toimia muidenkin kärsivien puolesta”

Maaseudun tulevaisuuden haastattelussa  v. 2017 Pekka toivoo esimerkiksi turkis­tarhauksesta ja parsinavetoista luopumista. ”On nykyisenkin presidentin puoliso ottanut kantaa, ei olisi vierasta meidänkään perheessä!

Yle 2019: ”Ilmastonmuutosta ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä koskevat kysymykset askarruttivat Haavistoa paljon aiemmin kuin useimpia muita, ja kasvissyöjäksi hän ryhtyi jo aivan nassikkana – eräänlaisen koululakon kautta.”

Turkistarhaus eettisesti kestämätöntä

Pekka on kannattanut johdonmukaisesti turkistarhauksen hallittua alasajoa  – kuten yli 80 % kansalaisista. ”Turkistarhaus on mielestäni menneisyyden ala sekä taloudellisen kestävyyden että eettisyyden näkökulmasta. Eläinsuojelukysymyksillä tulee tulevaisuudessa olemaan entistä suurempi painoarvo kuluttajien tehdessä valintojaan. Valtaosa suomalaisista kannattaa turkistarhauksen lopettamista.

Turkistarhaukseen kohdistuu myös maailmalla entistä kriittisempiä kysymyksiä, myös terveysturvallisuuteen liittyen. Ruotsi on jo päättänyt luopua
turkistarhauksesta. Mielestäni yhteiskunnan tulisi korvata täysimääräisesti turkistarhoille kustannukset siirtymisestä kestävämpiin tuotteisiin ja tuotantotapoihin.”

2018: Pekka on todennut, ettei turkistarhausta voi kehittää niin, että eläinten hyvinvointi turvattaisiin edes välttävästi. ”Kiistaton tosiseikka on, että joistakin tutkimus- ja kokeiluhankkeista huolimatta turkistarhauksessa on ollut mahdotonta järjestää eläimille (kettu, minkki, supikoira) mahdollisuuksia lajityypilliseen käyttäytymiseen. Vaikka eläimet ruokitaan, juotetaan ja sairaudet hoidetaan, ne väistämättä kärsivät tilanpuutteesta ja lajille ominaisten toimintojen toteuttamisen mahdottomuudesta.”

Luonnon merkitys

”Luonto on tärkein. Mitä stressaavampaa töissä, sitä tärkeämpää Pekalle on päästä edes hetkeksi luonnonrauhaan, metsään tai veden äärelle.”

Pekan mukaan ”suurissa ympäristöuhissa voidaan saavuttaa parannuksia vain kansainvälisen yhteistyön kautta. Se on ainoa keino ratkaista esimerkiksi luontokadon, napajäätiköiden sulamisen ja pandemioiden kaltaisia ongelmia” (Verde-lehti).

Luontokadosta ja metsäluonnon köyhtymisestä hän toteaa, että näissä asioissa on edistytty liian hitaasti. Arvojohtajana presidentti voi nostaa julkisessa keskustelussa esiin luonnon merkityksen. Hyviä esimerkkejä tarvittavista toimenpiteistä ovat esimerkiksi virtavesien ennallistaminen.

“Minulle luonto on voiman ja hyvän olon lähde. Lähiluonto on tärkeä ja se tulee miltei päivittäin vastaan. Luonnossa yksin liikkuessa menevät asiat päässä järjestykseen, kun saa kokea vielä jäljellä olevaa luonnon kauneutta.”

“Jos haluan etsiä pyhää, rauhoittumisen paikkaa, se löytyy minulle perheemme maalta, Teiskosta. Siellä on sellainen vanha, luonnontilainen kuusimetsä. Kun menen sen sisään niin mikroilmasto ja tuoksut vaihtuvat, metsän oma aito tunne leviää. Haluan olla pienen hetken siinä metsän sisässä, sen maagisessa aidossa olomuodossa – se on hienointa.”

Tutustu Pekan ajatuksiin ja laajaan tukijoukkoon täällä:

Asiaa suurpedoista:

Animalian kysely: