Kuntapolitiikkaa eläinten, luonnon ja ihmisten parhaaksi

Vihreä kunta on eläin- ja luontoystävällinen ja hyvä kaikille elollisille, myös ihmisille. Käytännön eläinsuojelutyö tehdään paikallisesti, joten kunnallispolitiikassa on lukuisia mahdollisuuksia parantaa konkreettisesti eläinten hyvinvointia. Mikä parasta, monet parannukset eivät vaadi lisää rahaa, vaan olemassaolevien resurssien parempi hyödyntäminen riittää.

Katso täältä kuntatavoitteitamme:

Eläinvihreä ehdokas -sitoumus

Lupaan edistää kunnassani sellaista politiikkaa, joka huomioi eläimet. Haluan lisätä paikallisessa päätöksenteossa ymmärrystä siitä, miten vahvasti ihmisten, eläinten ja luonnon hyvinvointi ovat sidoksissa toisiinsa. Mielestäni eläinten arvostuksen ja kohtelun parantaminen on nähtävä tärkeänä, paitsi eläinten itsensä takia, myös ihmisten hyvinvoinnin vuoksi.

Tahdon eläinystävällisen kunnan, jossa tehdään määrätietoisesti yhteistyötä eläinten hyväksi, ehkäistään ennalta eläinsuojeluongelmia ja huomioidaan eläineettiset näkökohdat päätöksenteossa. Pyrin edistämään Eläinvihreät ry:n ehdottamia toimia soveltuvin osin omassa kunnassani.