Eläinlääkintäpalvelujen saatavuus, saavutettavuus ja hinnat puhuttavat. Nämä ovat yhä suurempi ongelma varsinkin syrjäseudulla, yllättävissä tilanteissa ja vähävaraisille lemmikinomistajille yleisesti.

Tilanteen korjaamiseksi on useita keinoja:
* Lasketaan eläinlääkintäpalvelujen arvonlisäveroa hintojen kohtuullistamiseksi
* Sisällytetään kohtuulliset lemmikin sairaanhoidon kulut toimeentulotuessa korvattaviin menoihin esim. Vihreiden sosiaaliturvaohjelmassa esitetyllä tavalla
* Säilytetään perustason eläinlääkintäpalvelut / kunnaneläinlääkäreiden vastaanotot
* Lisätään eläinlääkäreiden määrää (koulutus, rekrytointi jne.)

Joka kolmannessa perheessä Suomessa on lemmikki. Pelkästään koiria arvioidaan tällä hetkellä olevan Suomessa 700 000 ja kissoja 600 000.  Lemmikit ovat arvostettuja perheenjäseniä, joiden hoitoon ja niiden kanssa harrastamiseen olla usein valmiita satsaamaan paljonkin perheiden resursseja. Toisaalta esimerkiksi koiria tuotetaan ja syntyy monissa EU-maissa enemmän kuin on tarjolla hyviä koteja, mistä itsessään seuraa eläinsuojeluongelmia.

Suomessa eletään suurien haasteiden aikaa. Koronan vasta alkaessa irrottaa otettaan alkoi Euroopassa julma hyökkäyssota, joka pitkittyessään on ajanut myös Suomen energiakriisin partaalle. Kotitalouksien menot ovat nousseet samalla kun tulot ovat vähentyneet.

Kotitalouksien haasteet kohdistuvat usein myös lemmikkieläimiin. Joissain perheissä on jouduttu jopa harkitsemaan lemmikistä luopumista huonon rahatilanteen vuoksi.  Lemmikkieläinten ruokakustannukset nousevat koko ajan ja erityisesti eläinlääkärikäyntien hinnat hipovat jo pilviä.

 

Lisää eläinlääkäreitä ja perustason palveluverkko sekä päivystys kuntoon

Suomessa on pula eläinlääkäreistä. Alalla noussut kilpailu nostaa myös palvelujen hintoja. Suuri eläinlääkäriketju on houkutteleva työnantaja ja voi tarjota eläinlääkärille välineitä ja erikoislaitteita.   Erikoiseläinlääkärinpalveluja lemmikeille onkin tänä päivänä saatavana hammasimplanteista isotooppihoitoihin.

Perustason eläinlääkärinhoitoja edullisesti tarjoavat kunnalliset vastaanotot ovat häviämässä.  Eläinvihreät ry katsoo, että niiden säilyttäminen kunnissa on välttämätöntä sekä eläinsuojelullisesti että ihmisten hyvinvoinnin kannalta.

Jokaisella lemmikillä tulee olla oikeus saada hoitoa vaivoihinsa ilman, että omistaja joutuu maksamaan hoidoista kohtuuttomasti. Myös päivystysverkoston on oltava riittävän kattava. On myös panostettava eläinlääkäreiden jaksamiseen, työoloihin, avustajaan ja turvallisuuteen, joka on tärkeää etenkin valvontaeläinlääkäreiden osalta.

 

Lemmikit arvokkaita terveyshyötyjä tuottavina perheenjäseninä

Lemmikkien terveysvaikutuksia on tutkittu laajasti ja todettu että lemmikin läheisyys laskee verenpainetta ja vähentää yksinäisyyden tunnetta.  Yhteiskunnan tulee tukea kansalaisten terveyttä ja toimintakykyä. Lemmikki tulee tunnustaa perheenjäseneksi ja hyväksyä eläimen aiheuttamat ilot ja myös kulut tärkeäksi osaksi perheiden hyvinvointia.

Vihreiden sosiaaliturvaohjelmassa linjataan seuraavasti:
”Korjataan perustoimeentulotukea lisäämällä erikseen korvattaviin menoihin lemmikin ja kotieläimen sairaudenhoitokulut ja asetetaan tälle menokorvaukselle 300 euron vuosikatto tai 1 200 euron vuosikatto, jos viimeisen 12 kuukauden aikana perustoimeentulotukea on saanut vähintään 6 kuukautta. Katon ylittäviä kuluja varten mahdollistetaan automaattisesti Kelalta oikeus sosiaaliseen luototukseen.”

 

Ennaltaehkäisy tehokkaampaa kuin jälkikäteen laastarointi

Lemmikinpidon ongelmissa ennaltaehkäisyllä on suuri rooli.  On tärkeää tukea ja ohjata perheitä eläimen hyvässä hoidossa. Neuvonnassa kolmannella sektorilla on valtavasti osaamista ja resursseja, joiden puoleen perheet voidaan ohjata jo haastavan tilanteen ollessa alkuvaiheessa.  Lemmikistä luopuminen on raastavaa sekä perheelle että lemmikille, joten tarpeettomia varojen puutteen vuoksi tapahtuvia haltuunottoja tulisi voida välttää.

Eläinlääkäripalvelujen arvonlisäveron laskemisella nykyisestä 24%sta olisi suuri vaikutus eläinten hyvinvointiin. Me Eläinvihreät toivomme yhteiskunnalta panostusta tuotantoeläinten lisäksi myös lemmikkeihin, koska hyvinvoiva lemmikki tuottaa hyvinvointia myös ihmisille. Hyvinvoiva kansalainen sekä kuluttaa vähemmän terveydenhuollon palveluita että jaksaa auttaa myös parantamaan oman lähiympäristönsä hyvinvointia.

Ulriika Sundell, eläinlääkäri, Eläinvihreät
Vihreiden eduskuntavaaliehdokas, Varsinais-Suomi
Vuoden eläinsuojeluteko -palkinnon saaja 2022

Heidi Leyser-Kopra
Eläinvihreiden hallitus, Eläinten Hyvinvointiyhdistys Lemmikki ry

Jukka Väisänen
Eläinvihreiden hallitus