Eläimet ansaitsevat edistyksellisen eläinten hyvinvointilain

Eläimet ansaitsevat edistyksellisen eläinten hyvinvointilain

Viime syksynä valtioneuvosto julkisti esityksen laiksi eläinten hyvinvoinnista. Tulevalla lailla eläinten hyvinvoinnista korvattaisiin lähes 30 vuotta voimassa ollut eläinsuojelulaki. Tietämys ja tutkimus eläinten käyttäytymisestä sekä tarpeista on lisääntynyt ja lain...