Yhdistyksen tavoitteet

Eläinvihreät ry on vuonna 2019 perustettu valtakunnallinen, eläinpolitiikkaan keskittyvä Vihreän liiton jäsenyhdistys.

 

Yhdistyksen tarkoitus on

  1. Edistää eläinten arvostusta ja hyvinvointia yhteiskunnallisen päätöksenteon näkökulmasta;
  2. Edistää eläinpoliittisia päätöksiä, jotka perustuvat tutkittuun tietoon ja eettiseen johdonmukaisuuteen;
  3. Kehittää ja tukea Vihreän liiton eläinpolitiikkaa;
  4. Yhdistää vihreä eläinasiantuntemus ja vihreitä arvoja jakavat ihmiset, jotka haluavat kunnianhimoista politiikkaa eläinten aseman parantamiseksi;
  5. Edistää kansalaisten osallistumista ja vaikutusmahdollisuuksia eläinpolitiikkaan;
  6. Edistää muita vihreitä arvoja; luonnon ja ympäristönsuojelua, kestävää kehitystä, yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta.

Yhdistys toimii tuomalla esiin ajankohtaisia eläinpoliittisia teemoja, seuraamalla ja edistämällä mm. biologista eläinlääketieteellistä, eettistä ja yhteiskuntatieteellistä eläintutkimusta, tuomalla yhteen alan asiantuntijoita, keräämällä ja jakamalla tietoa, tekemällä aloitteita ja kannanottoja sekä tukemalla eläinten asiaa ajavia vihreitä poliitikkoja.

Yhdistyksellä on tiimejä ja työryhmiä, joissa keskitytään toimintaan tiettyjen eläinryhmien hyväksi tai tietyn teeman ympärillä. Seuraavilla aiheilla on pysyvät tiimit: tuotantoeläimet, turkistarhaus, seura-ja harrastuseläimet, koe-eläimet, luonnoneläimet.

Eläinvihreät ry tekee yhteistyötä muiden vihreiden yhdistysten (esim. Vihreät vegaanit, Ekovihreät, Maaseutu- ja erävihreät, Viite jne.) sekä eläin- ja luontojärjestöjen kanssa. Eläinten asiaa olemme aina valmiit ajamaan yhteistyössä myös muiden puolueiden kanssa.