ELÄINVIHREÄT RY KEVÄTKOKOUS 2021

Aika: maanantai 21.6. 2021 klo 19.00
Paikka: etäkokous Teamsissa

Esityslista:

1. Kokouksen avaus:

Yhdistyksen puheenjohtaja Anni Teerikangas avasi kokouksen klo 19.10.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa:

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Viivi Viuha, sihteeriksi Paula Pohjanrinne ja pöytäkirjan tarkastajiksi / ääntenlaskijoiksi Riitta Salmi ja Viivi Nikula.

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen: 

“10 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen: Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on lähetettävä jäsenille vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen ja esitettävä yhdistyksen käyttämällä virallisella verkkosivulla tai sosiaalisen median kanavalla.

Kokouskutsussa on mainittava, mikäli kokouksessa käsitellään hallituksen jäsenen valitsemista tai erottamista, tilinpäätöksen vahvistamista, vastuuvapauden myöntämistä, toiminnantarkastajan valitsemista tai erottamista, yhdistyksen sääntöjen muuttamista, yhdistyksen purkamista tai muuta näiden sääntöjen kohdassa 12 tai yhdistyslain 23 §:ssä mainittua asiaa.”

Todettiin, että tieto kokouksesta on julkaistu Eläinvihreiden internet-sivuilla sääntöjen mukaisesti, mutta kutsu jäsenille lähti pari päivää myöhemmin. Yhdistyksen kokous kuitenkin hyväksyi kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Läsnä kokouksessa olivat Anni Teerikangas, Riitta Salmi, Pirjo Eskola, Heli Innala, Viivi Viuha, Outi Vainio, Viivi Nikula, Maria Lehikoinen, Janita Goman ja Paula Pohjanrinne.

4. Esityslistan hyväksyminen

“13 § Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen kevätkokouksen tehtävänä on:
1. käsitellä edellisen tilikauden tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastuskertomus
2. päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
3. käsitellä muut kokouskutsussa mainitut asiat.”

Estyslista hyväksyttiin.

5. Esitellään vuoden 2020 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan lausunto.

Yhdistyksen puheenjohtaja Anni Teerikangas esitteli asiakirjat, jotka ovat nähtävillä kevätkokouksen Drive-kansiossa: https://drive.google.com/drive/folders/139r8ciovJuCzeKYSKZ1M3QNMudmObExU?usp=sharing4

6. Vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus vuoden 2020 hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2020 hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

7. Täydennetään hallitusta yhdellä uudella jäsenellä: 

Hallituksen varajäseneksi valittiin Verna Vihervaara.

8. Valitaan yhdistykselle edustaja puoluekokoukseen 11.-12.9.2021.

Valtuutetaan hallitus nimeämään yhdistyksen edustajat puoluekokoukseen ja esittämään ehdokkaita puoluekokouksessa päätettäviin ja muihin puolueen luottamustehtäviin.

9. Kokouksen päättäminen: 

Puheenjohtaja Viivi Viuha totesi kokouksen päättyneeksi klo 19.51.

 

Vakuudeksi:
Viivi Viuha, puheenjohtaja
Paula Pohjanrinne, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:
Riitta Salmi
Viivi Nikula