VIHREIDEN PERIAATEOHJELMA

2.1 Ratkaisemme ilmastok­riisin ja puolustamme luontoa ja eläimiä

Ihminen on osa luontoa ja siten täysin luonnosta riippuvainen. Luonto on suomalaisille rakas, ja siitä on voitava nauttia sekä maalla että kaupungeissa. Luonnolla on ihmisen tarpeista riippumaton itseisarvo. Saimaannorpalla, tunturikoivulla ja miljoonilla muilla lajeilla on luovuttamaton oikeus elää tällä planeetalla. Vanha lehto jykevine tammineen, tupasvillan täplittämä aapasuo, kukkiva luonnonniitty ja vapaana virtaava koski ovat arvokkaita paitsi meille ihmisille, myös itsessään. On ryhdyttävä toimiin valjastettujen jokien, hakattujen metsien, ojitettujen soiden ja sinileväkukinnoista kärsivien vesistöjen tilan parantamiseksi. Ympäristö asettaa toiminnallemme rajat, eikä planeetan kantokykyä voi kestävästi ylittää. Olemme kuitenkin eläneet vuosikymmenet yli luonnon uusiutumiskyvyn. Meillä on kiire korjata toimintamme, jotta monimuotoinen elämä maapallolla voi jatkua. Vihreiden tavoitteena on etsiä keinoja ihmisen ja koko elonkirjon kestävään yhteiseloon.”

… ”Siirtymä kohti kestävää ruoantuotantoa ylläpitää luonnon monimuotoisuutta, parantaa eläinten hyvinvointia, vähentää hävikkiä sekä pienentää päästöjä. Hiilensidonnan ja monimuotoisuutta lisäävien toimenpiteiden tulee vakiintua ja olla kannattavia myös maaseutuelinkeinoille.

Kuudes sukupuuttoaalto ja luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen on pysäytettävä. Luonnonsuojelun keinoin on suojeltava ja ennallistettava arvokkaita ja uhanalaisia elinympäristöjä. Metsä- ja maatalouskäytössä olevia alueita on hyödynnettävä ekologisesti kestävin menetelmin. Suojelualueita on kytkettävä toisiinsa ja laajennettava, jotta lajiston geneettinen monimuotoisuus ja rikkaus säilyvät. Luonnonvaraiset villieläimet, myös pedot, tulee nähdä tärkeänä osana ekosysteemiä. Uhanalaisten eläinten kannat on turvattava. Suomessa meillä on erityinen vastuu vanhoista aarniometsistämme, kosteikoista ja niityistä, jokiemme vaelluskaloista, Itämerestä sekä arktisen alueen ainutlaatuisesta luonnosta. On meidänkin elämämme edellytys, että sademetsät säilyvät elinvoimaisina, merten saastuminen pysäytetään ja jäätiköiden sulaminen estetään.

Eläimillä on ihmisistä riippumaton ja rahassa mittaamaton arvo. Eläimiä tulee arvostaa yksilöinä niiden itsensä takia, ei pelkästään sen kautta, mitä ne ihmisille merkitsevät. Eläinten etu ja yksilölliset tarpeet on otettava huomioon kaikessa julkisessa ja yksityisessä toiminnassa, joka vaikuttaa olennaisesti niiden elinolosuhteisiin tai elinmahdollisuuksiin. Ihmisillä on erityinen vastuu muista eläimistä, koska pystymme alistamaan ne valtaamme ja arvioimaan tekojamme moraalisesti. Nykyinen elämäntapamme perustuu ennennäkemättömään eläinten hyväksikäyttöön ja tehotuotantoon, mikä on ekologisesti ja eettisesti kestämätöntä.

Eläinperäisten tuotteiden käyttöä tulee pikaisesti vähentää. Räikeä eläinten hyväksikäyttö ja tehotuotanto on lopetettava ja esimerkiksi turkistarhaus kiellettävä. Haluamme, että eläimillä on oikeus lajityypilliseen hyvään elämään ja tuskattomaan kuolemaan ilman ihmisen aiheuttamaa kärsimystä. Eläimiä koskevan päätöksenteon tulee perustua ajantasaiseen tieteelliseen tietoon eläinten hyvinvoinnista ja, jos mahdollista, myös tietoon eläimen yksilöllisistä tarpeista ja tottumuksista. Eläinten kaltoinkohtelu tulee ottaa vakavasti ja se tulee huomioida sekä seuraamuksissa että ennaltaehkäisevissä toimenpiteissä.”

Lähde: https://www.vihreat.fi/ohjelmat/periaateohjelma-2020-2028