ELÄIMET UUTEEN ARVOON – VIHREIDEN ELÄINPOLIITTISIA LINJAUKSIA

Johdanto 

”Olemme monin tavoin riippuvaisia eläimistä ja hyvinvointimme on sidoksissa niiden hyvinvointiin. Nykyinen elämäntapamme perustuu ennennäkemättömän suuren eläinmäärän hyväksikäyttöön, mikä on ekologisesti ja eettisesti kestämätöntä. Vihreät haluaa rakentaa maailman, jossa eläimiä arvostetaan ja niistä pidetään huolta nykyistä paremmin. Tämä edellyttää merkittäviä muutoksia kulutustottumuksiimme ja eläinten kohtelun käytäntöihin. Keskustelu eläinten hyvinvoinnista ja oikeuksista on lisääntynyt voimakkaasti viime vuosina ja eläinten kohtelu huolestuttaa kansalaisia entistä enemmän. Näemme välttämättömäksi vähentää eläinperäisten tuotteiden käyttöä tasolle, joka on kestävä niin eläinten, itsemme kuin koko maapallon näkökulmasta.

Suhtautumisemme muihin eläimiin on ristiriitaista. Saatamme suhtautua samaan eläinlajiin eri tavalla vaihdellen sen mukaan, onko kyseessä esimerkiksi rakastettu lemmikki tai tuotantoeläin. Myös lainsäädäntömme antaa esimerkiksi ketulle täysin erilaiset pitovaatimukset turkistarhalla kuin eläintarhassa. Eläimillä on tuntevina olentoina ihmisestä riippumaton, rahassa mittaamaton itseisarvo ja niitä pitää arvostaa niiden itsensä eikä pelkästään niiden ihmiselle tuottaman hyödyn mukaan. Kaikilla eläimillä tulisi olla oikeus hyvään, lajityypilliseen elämään ja tuskattomaan kuolemaan elämän päätteeksi. Vaatimukset eläinten hyvästä kohtelusta perustuvat myös yhä laajenevaan tutkimukseen eläinten tietoisuudesta, niiden kokemuksesta elämästä.

Eläinten hyvinvointi on ollut vihreiden arvojen ytimessä alusta asti ja Vihreät haluaa jatkossakin olla eläinsuojelun ja -oikeuksien edelläkävijä. Edistämme eläineettisten kysymysten käsittelyä yhteiskunnallisessa keskustelussa, koulutuksessa ja tieteessä sekä lisäämme ymmärrystä eläimistä ja niiden tarpeista. Myös lainsäädännön on vastattava eläinsuojelun haasteisiin ja ajantasaiseen tutkimustietoon eläinten kyvyistä ja tarpeista. Vihreä visio on, että tulevaisuudessa eläimet nähdään niin tärkeinä, ettei niiden tarpeita voida sivuuttaa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa, ja eläinten hyvinvoinnin, elämän ja elinympäristön turvaaminen on arvokasta itsessään.

Jokaista eläintä on kohdeltava hyvin ja vältettävä kaikin keinoin kärsimyksen aiheuttamista riippumatta siitä, aiheuttaako eläin ihmiselle huvia, hyötyä vai haittaa. Vihreille eläimet eivät ole tuotannontekijöitä, hyödykkeitä tai viihdykkeitä, vaan tuntevia yksilöitä ja yhdenvertaisesti oikeutettuja elämään tällä maapallolla.”

Lähde: https://www.vihreat.fi/ohjelmat/elainpolitiikka