TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019

Yhdistyksen perustamiskirja allekirjoitettiin Porissa Vihreiden puoluekokouksen yhteydessä pidetyssä kokouksessa 15.6. 2019. Perustamiskokoukseen osallistui 15 henkilöä. Uuden valtakunnallisen yhdistyksen nimeksi sovittiin Eläinvihreät ry, pidemmin ilmaistuna vihreä eläinpoliittinen yhdistys, lyhenne EläVi. Puheenjohtajaksi valittiin aluksi Hanna Mäkinen ja hallitukseen yhteensä 13 jäsentä (10 varsinaista, 3 varajäsentä).

Varsinaisen perustamiskokouksen jäätyä kesken järjestettiin perustajajäsenten kesken 19.7. jatkokokous, jossa vahvistettiin perustamisasiakirjat ja muutoksia hallitukseen. Lisäksi nimettiin toiminnantarkastajat (Seppo Sorvari ja varalla Kirsi Kirves) sekä hyväksyttiin yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio. Puheenjohtajaksi valittiin Anni Teerikangas ja hallituksen jäseniksi vahvistettiin yhteensä 11 henkilöä, joista yksi uutena valittu varajäsen (7 varsinaista, 4 varajäsentä).

Eläinvihreät ry:n hallitus vuonna 2019

 • Puheenjohtaja: Anni Teerikangas
 • Varapuheenjohtajat: Kirsi Helin, Tuire Kaimio, Camilla Lindy ( jäsenvastaava)
 • Taloudenhoitaja: Sari Pesonen
 • Sihteeri ja asiantuntijatiimien vastaava: Riitta Salmi
 • Jukka Väisänen
 • Varajäsenet: Paula Pohjanrinne, Riitta Lätti, Minna Hölttä, Susanne Ekroth

Eläinvihreät ry:n tarkoitus (sääntöjen pykälä 2)

 1. Edistää eläinten arvostusta ja hyvinvointia yhteiskunnallisen päätöksenteon näkökulmasta;
 2. Edistää eläinpoliittisia päätöksiä, jotka perustuvat tutkittuun tietoon ja eettiseen johdonmukaisuuteen;
 3. Kehittää ja tukea puolueen eläinpolitiikkaa;
 4. Yhdistää vihreä eläinasiantuntemus ja vihreitä arvoja jakavat ihmiset, jotka haluavat kunnianhimoista politiikkaa eläinten aseman parantamiseksi;
 5. Edistää kansalaisten osallistumista ja vaikuttamismahdollisuuksia eläinpolitiikkaan;
 6. Edistää muita vihreitä arvoja: luonnon- ja ympäristönsuojelua, kestävää kehitystä, yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta.

Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden aikana etäyhteyden avulla 3-4 kokoukseen ja piti lisäksi yhteyttä ja järjesti palavereita Messenger-yhteyden sekä FB-ryhmän välityksellä. Yhdistys rekisteröitiin patentti- ja rekisterihallituksessa 23.10. ja hyväksyttiin Vihreän liiton jäsenyhdistykseksi puoluehallituksen kokouksessa 1. joulukuuta.

Eläinvihreät on tiedottanut yhdistyksen perustamisesta ja tarkoituksesta 8.8. julkaistulla, lähinnä vihreille tarkoitetulla sisäisellä tiedotteella. Eläinten viikon päätteeksi ja maailman mielenterveyspäivänä 10.10. julkaistiin yleinen tiedote, jonka otsikko kuuluu seuraavasti: ”Eläinvihreät: Suomen tehtävä määrätietoista politiikkaa eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi meillä ja koko EU:ssa”. Tiedotteen pohjalta ilmestyi juttu Maaseudun tulevaisuudessa ja Pietarsaaren sanomissa.

Muutoin yhdistyksen tiedotusta on hoidettu lähinnä somen kautta (FB-sivut ja -ryhmät, Twitter, Instagram), pääkanavina FB:n Eläinvihreät ry -sivu ja ryhmä Vihreät eläinten asialla. Verkkosivujen suunnittelua, jäsenhankintaa ja asiantuntijatiimien perustamista aloiteltiin vuoden lopulla ja päätettiin perustaa yhdistykselle tili Osuuspankkiin.