TOIMINNANTARKASTUSKERTOMUS TILIVUODELTA 2019 

Eläinvihreät ry:n jäsenille 

Valittuna toiminnantarkastajana olen tarkastanut Eläinvihreät ry:n hallinnon ajalta 15.6. – 31.12.2019. 

Yhdistyksen hallitus vastaa yhdistyslain mukaan siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen  ja varainhoito on asianmukaisella ja luotettavalla tavalla järjestetty. Toiminnantarkastajan  tehtävänä on tarkastaa yhdistyksen hallinto ja talous sillä tavoin kuin yhdistyksen toiminnan  laajuus ja laatu edellyttävät. 

Sen varmistamiseksi, että yhdistyksen hallinto on järjestetty asianmukaisella tavalla, olen lukenut  yhdistyksen perustamisasiakirjat ja hallituksen kokousten pöytäkirjat ja tutustunut muihin  yhdistyksen asiakirjoihin. 

Yhdistys on perustettu 15.6.2019 ja perustamiskokousta on jatkettu 19.7.2020. Toimikausi on  mennyt toiminnan rekisteröimiseen. Tilinpäätöstä ei ole laadittu, koska vuonna 2019 yhdistyksellä  ei ole ollut vielä varoja, eikä rahaliikennettä. Jäsenhankinta on voitu aloittaa vuoden 2020 puolella  kun yhdistys on hyväksytty Vihreä Liitto rp:n jäseneksi. 

Tarkastuksessa en ole havainnut sellaisia toimia tai laiminlyöntejä, joista olisi aiheutunut  yhdistykselle vahinkoa taikka joissa olisi rikottu yhdistyslakia tai yhdistyksen sääntöjä. 

Raahessa 15.10.2020
Seppo Sorvari