KANNANOTOT, ALOITTEET YM.

Eläimillä on oikeus hyvään elämään – Vihreä eduskuntaryhmä 21.12.2020

Maatalouspolitiikasta ja eläintuotannosta, Taru Anttonen 2018

Eläinsuojelurikokset ja rikoslaki – tiukennukset 2011
Vihreän oikeusministerin Tuija Braxin ansiosta lakiin saatiin vuonna 2011 muutokset, jotka mahdollistavat ankarampien rangaistusten määräämisen vakavista eläinsuojelu- ja metsästysrikoksista sekä rekisterin pitämisen eläintenpitokieltoon tuomituista.