Toimintakertomus vuodelta 2020

Yhdistyksen hallitus järjesti vuoden aikana kokouksen etäyhteydellä 6 kertaa ja piti yhteyttä lisäksi palaverien kautta sekä Messenger- ja someryhmän välityksellä.

Hallitus:
Puheenjohtaja Anni Teerikangas
Camilla Lindy, varapj. ja jäsenvastaava
Kirsi Helin, varapj.
Tuire Kaimio, varapj.
Sari Pesonen, varainhoitaja
Riitta Salmi, sihteeri
Jukka Väisänen
Varajäsenet: Minna Hölttä, Paula Pohjanrinne, Riitta Lätti

Yhdistyksen kokouksessa (kevät- ja syyskokous 14.11.) valittiin Anni Teerikangas jatkamaan puheenjohtajana. Uusina hallitukseen valittiin Viivi Nikula varsinaiseksi jäseneksi ja Hannu Tuominen varajäseneksi. Samalla Paula Pohjanrinne siirrettiin varsinaiseksi jäseneksi.

Yhdistyksen jäsenhankinta mahdollistui 21.12. 2019 alkaen, kun yhdistys oli hyväksytty Vihreän liiton jäseneksi ja saimme oman jäsenmaksulinkin. Yhdistykselle avattiin tili vuoden 2020 alussa (OP FI40 5567 0720 1774 21). Saimme keväällä 500 euron lahjoituksen.

Jäsenten sp-lista ja eläintiimien lista – elainvihreat@vihreat.fi ja elaintiimit@vihreat.fi
Jäsenille avattiin sähköpostilista ja FB-ryhmä (Eläinvihreät – jäsenet) yhdistyksen tiedotusta ja jäsenten keskinäistä yhteydenpitoa varten. Lisäksi on perustettu postituslista Eläinvihreiden aihekohtaisia tiimejä ja asiantuntijatyöryhmiä varten.

TIEDOTUS, ALOITTEET JA KANNANOTOT

Tiedotteet (julkaistu Eläinvihreiden FB-sivuilla ja osin muussa mediassa):

Kannanotot

Puoluekokousaloitteet

Eläinvihreät on ollut yhdistyksenä tai hallituksen jäsenten kautta mukana seuraavissa: nro 3, 6 ja 14.

Kaikkiin näihin aloitteisiin suhtauduttiin myönteisesti. Puoluekokousaloitteet 22.8.2020

Muu tiedotus

Julkaisimme joulun alla Eläinvihreää joulukalenteria, johon valikoimme mm. eläinpoliittisesti kiinnostavia, tärkeitä tai ajankohtaisia aiheita.

Yhdistykselle perustettiin omat sometilit seuraaviin: FB, Instagram, Twitter.  Eläinvihreiden verkkosivuja suunniteltiin pitkin vuotta teknisen puolen asiantuntijatyöryhmässä, joka sai työnsä lähes valmiiksi vuoden loppuun mennessä. Yhdistys sai uuden logon, jonka suunnitteli Maria Lehikoinen.

VAALIT

Osuuskaupan vaalit: Etsimme ja esittelimme vaaleissa ehdolla olleita vihreitä ehdokkaita, jotka ovat valmiit edistämään ympäristö- ja eläinsuojelunäkökohtien huomioimista S-ryhmässä. Esittelimme ehdokkaita mm. ryhmässä Vihreät eläinten asialla.

Kuntavaalit: Suunniteltiin Eläinvihreille omaa eläinpoliittista kunnallisvaaliohjelmaa ja Eläinvihreä ehdokas -sitoumusta. Aloitettiin omien ehdokkaidemme sekä tunnettujen eläinystävällisten vihreiden mainostus.

TAPAHTUMAT, OSALLISTUMINEN

Vihreiden yhdistysten puheenjohtajapäivät, Tampere 8.2.2020
Eläinvihreistä osallistuivat pj. Anni Teerikangas, varapj. Tuikku Kaimio ja varajäsen ja MeVin pj. Minna Hölttä.

Puoluekokous 19.-20.9.2020
Eläinvihreiden hallituksen jäsenistä moni osallistui äänivaltaisena edustajana kokoukseen muiden vihreiden yhdistysten puolesta. Anni Teerikangas käytti kokouksessa Eläinvihreiden tervehdyspuheenvuoron kokousväelle. Eläinvihreiden jäseniä osallistui puoluekokousaloitteisiin sekä ohjelmapapereiden työstämiseen.

Liitteet:
Puoluekokouksen 2020 aloitteet