ELÄINVIHREÄT RY SYYSKOKOUS 2020

PÖYTÄKIRJA

Aika: Lauantaina 14.11. 2020 klo 12.30
Paikka: Etäkokous verkossa

1. Puheenjohtaja Anni Teerikangas avasi kokouksen klo 12.30

2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Viivi Nikula, sihteeriksi Paula Pohjanrinne ja pöytäkirjan tarkastajiksi/ääntenlaskijoiksi Kirsi Helin ja Jukka Väisänen.

3. Todettiin, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Läsnä olivat: Anni Teerikangas, Riitta Salmi, Camilla Lindy, Kirsi Helin, Viivi Nikula, Tuire Kaimio, Jan Lindholm, Paula Pohjanrinne ja Jukka Väisänen. Minna Hölttä liittyi kokoukseen klo 13.17, kohdan 7 käsittelyn aikana, ja poistui kokouksesta kohdan 9. käsittelyn aikana, klo 13.45.

4. Hyväksyttiin esityslista

Ote Eläinvihreiden säännöistä:
”Yhdistyksen syyskokouksen tehtävänä on:
1. hyväksyä toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle
2. valita hallituksen puheenjohtaja
3. päättää hallituksen muiden jäsenten lukumäärä seuraavalle kalenterivuodelle
4. valita hallituksen muut jäsenet
5. valita yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt
6. käsitellä muut kokouskutsussa mainitut asiat”

5. Esitellään ja hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio kaudelle 2020 – 2021: Anni Teerikangas esitteli toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelmaan lisättiin tieto uudesta logosta. Keskusteltiin talousarviosta ja hyväksyttiin sekä se, että toimintasuunnitelma.

6. Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2021 Anni Teerikangas.

7. Valittiin hallitukseen vuodelle 2021 kahdeksan varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä:

1. Camilla Lindy
2. Kirsi Helin
3. Sari Pesonen
4. Jukka Väisänen
5. Riitta Salmi
6. Viivi Nikula
7. Tuire Kaimio
8. Paula Pohjanrinne

Varalle:
1. Hannu Tuominen
2. Riitta Lätti
3. Minna Hölttä

Ote Eläinvihreiden säännöistä:
”Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljästä kahdeksaan (4-8) varsinaista jäsentä sekä yhdestä neljään (1-4) varajäsentä. Hallituksen jäsenten määrästä päättää yhdistyksen syyskokous.”

8. Vahvistettiin vuodelle 2020 toiminnantarkastajaksi Seppo Sorvari ja varatoiminnantarkastajaksi Kirsi Kirves, ja valittiin heidät myös vuoden 2021 toiminnantarkastajaksi ja varatoiminnantarkastajaksi.

9. Yhdistyksen äänivaltaisten edustajien valitseminen puoluekokoukseen

Ote Eläinvihreiden säännöistä:
”Seuraavista puolueen toimintaan liittyvistä asioista on tehtävä päätös yhdistyksen kokouksessa:
● yhdistyksen äänivaltaisten edustajien valitseminen puoluekokoukseen
● ehdokkaiden esittäminen puoluekokouksessa päätettäviin luottamustehtäviin (puolueen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat sekä puoluehallituksen muut jäsenet, puoluevaltuuskunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja muut jäsenet sekä puoluesihteeri). Yhdistyksen kokous voi tapauskohtaisesti päättää siirtää päätösvaltaa edellä mainituissa asioissa hallitukselle.”

Yhdistyksen edustajan valinta päätettiin siirtää hallitukselle, joka voi tehdä päätöksen siinä vaiheessa, kun selviää onko yhdistyksellä puoluekokousedustajan paikkaa vuonna 2021. Keskusteltiin myös jäsenhankintakampanjasta.

10. Muut mahdolliset asiat:
Keskusteltiin mahdollisuudesta järjestää Helsingissä joulukuussa tapaaminen, jossa huolehditaan turvallisuudesta, ja johon yhdistetään myös ulkoilutapahtuma ja etäosallistumismahdollisuus. Esitettiin myös säännöllisesti pidettävää uusien iltaa tai muuta vastaavaa tapahtumaa.

11. Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.56.

Vakuudeksi:

Viivi Nikula, puheenjohtaja
Paula Pohjanrinne, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat
Jukka Väisänen, Kirsi Helin