ELÄINVIHREÄT RY: TOIMINTASUUNNITELMA 2020 – 2021

Yhdistyksen verkkosivut ja logo julkaistaan vuoden 2020 loppupuolella. Jäsenhankintaa tehostetaan ja jäsenille tarjotaan mahdollisuus osallistua konkreettisesti vihreän eläinpolitiikan edistämiseen yhdessä yhdistyksen hallituksen ja vihreiden vaikuttajien kanssa. 

Eläinpoliittinen vaikuttaminen

Kauden tärkein asia on vaikuttaminen eläinsuojelulain kokonaisuudistukseen. Käytämme kaikki keinot ja asiantuntemuksen, jotta jo kymmenisen vuotta valmistellusta lakiuudistuksesta tulisi hyvä ja se toisi selviä parannuksia kaikkien eläinten asemaan ja kohteluun. Pyrimme saamaan lakiin muotoilut, jotka tekevät laittomiksi eläinten pahimman hyväksikäytön muodot, esimerkiksi turkistarhauksen.

EU:n yhteisen maatalouspoliittisen ohjelman  (YMP / CAP) uudistus on toinen kauden suuri eläinpoliittinen kysymys. Pyrimme vaikuttamaan uudistuksen sisältöön ja kansalliseen soveltamiseen yhdessä mm. Vihreiden eläin- ja maatalouspoliittisen työryhmän sekä Maaseutu- ja erävihreiden kanssa.

Kartoitamme Vihreiden eläinpoliittiset vaikutusmahdollisuudet ja -tarpeet hallituksessa keskittyen erityisesti ministereihin (ympäristöministeri Krista Mikkonen – luonnonvaraiset eläimet, sisäministeri Maria Ohisalo – eläinsuojelurikokset, poliisin, pelastuslaitoksen ja rajavalvonnan rooli) ja kansanedustajiin sekä valiokuntaedustajiin. Toimimme eläinten asian eteen edistäen puoluerajat ylittävää yhteistyötä. 

Järjestämme kohtaamisia mm. vihreiden kansanedustajien kanssa esimerkiksi eläinpoliittisten haastattelujen tai webinaarien muodossa. Pyrimme lisäämään vuorovaikutusta ja kasvattamaan vihreiden vaikuttajien tiedostamista eläinpoliittisissa kysymyksissä.

Kokoamme vihreistä ja vihreitä lähellä olevista asiantuntijoista ym. vapaaehtoisista koostuvia tiimejä ja työryhmiä, jotka keskittyvät tiettyihin eläinryhmiin ja asiakokonaisuuksiin. Pysyvät tiimit on seuraaville eläinryhmille: maatalouden eläimet, turkiseläimet, luonnonvaraiset eläimet (ml. metsästys ja kalastus), seura- ja harrastuseläimet, koe-eläimet. 

Toimimme eläinten asian ajamiseksi tiiviissä yhteistyössä muiden vihreiden yhdistysten (esim. Maaseutu- ja erävihreät, Vihreät vegaanit, Ekovihreät, Tieteen ja teknologian vihreät), kansalaisjärjestöjen (eläinasia- ja ympäristöjärjestöt) sekä muiden asiaankuuluvien tahojen kanssa. 

Kuntavaalit

Julkaisemme omia eläinpoliittisia vaalitavoitteitamme ja kokoamme listan eläinten asiaa ajavista vihreistä kuntavaaliehdokkaista. Tarjoamme heille mahdollisuuden sitoutua tavoitteisiimme ja saada sitä vastaan erityistä näkyvyyttä ja mainostusta sivuillamme.  Järjestämme eläinpoliittisen vaalistartin helmikuussa ja pidämme maaliskuussa kuntien eläinpolitiikkaan liittyvän tilaisuuden.  Julkaisemme päivittäin vähintään yhden vihreän ehdokkaan esittelyn esim. vuoden 2021 alusta some-kanavillamme. Vaalien jälkeen jaamme vihreille valituille ohjeita esim. teemalla: ”Näin teet vihreää eläinpolitiikkaa”. Teemme myös some”joulukalenterin” vihreistä vaikuttajista eläinpoliittisine teemoineen/tekoineen ja/tai omine eläimineen.