ELÄINVIHREIDEN TIIMIT JA TYÖRYHMÄT

Haluatko toimia aktiivisesti jonkin eläinryhmän hyväksi tai antaa asiantuntemustasi tietyn eläinasian edistämiseksi? Tervetuloa mukaan Eläinvihreiden tiimeihin, työryhmiin tai asiantuntijoiden joukkoon!

Pysyvät tiimit ja työryhmät

 • Maatalouden eläimet
 • Turkiseläimet
 • Lemmikki- ja harrastuseläimet
 • Luonnonvaraiset eläimet, metsästys, kalastus
 • Eläinkokeet ja vaihtoehdot
 • Eläinten hyvinvoinnin lainsäädäntö

Kunkin aiheen alle voidaan tarvittaessa perustaa erityisaiheeseen keskittyviä pienryhmiä.

Tiimien toiminta ja tarkoitus

 • seurata aihepiiriä, kerätä ja jakaa tietoa
 • listata säädösten ja käytäntöjen epäkohdat
 • suunnitella ratkaisumalleja ongelmien korjaamiseksi
 • laatia ehdotuksia, kannanottoja ja lausuntoja
 • antaa asiantuntija-apua poliitikoille päätöksenteossa
 • osallistua julkiseen keskusteluun somessa ja mediassa
 • tuottaa kirjoituksia esim. Eläinvihreiden sivuille
 • järjestää käytännön toimintaa, tempauksia ja tapahtumia eläinten hyväksi

Liityminen mukaan toimintaan

Meillä on eläintiimeille oma sp-postituslistansa, jolle voit hakea liittymistä lähettämällä viestin osoitteella:
elainvihreat-info@vihreat.fi

Eläinvihreiden jäsenyys tai kuuluminen johonkin vihreään yhdistykseen on suositeltavaa listan jäsenille, mutta ei edellytys mukaantuloon. Lista toimii yhteydenpitovälineenä tiimeille ja työryhmille, ja sitä käytetään tiedottamiseen, keskusteluun ja toiminnan suunnitteluun.

Jokainen tiimi laatii itselleen toimintaohjelman. Yhteydenpito toimii sähköpostilistan lisäksi erillisten some- ja mese-ryhmien sekä kokousten välityksellä.