Suomen eläinoikeusjuristit ry:n Eläinten vuoro -kampanjassa konkretisoidaan, miksi yhteiskuntamme tulisi säätää eläinten perusoikeuksista.

”Ruoantuotannosta johtuvat ympäristö- ja ilmastokriisit, kiihtyvä lajikato ja eläinlähtöiset pandemiat linkittyvät kaikki siihen, miten ihminen käyttää eläimiä hyväkseen. Näin ollen eläinten perusoikeuksista säätämisessä ei ole kyse pelkästään eläinten perusoikeuksista vaan meidän kaikkien tulevaisuudesta. Yhteiselomme eläinten ja luonnon kanssa tarvitsee aivan uudenlaista oikeudellista lähestymistapaa. Asian merkittävyyden takia Eläinten vuoro -kampanjalla halutaan herättää yhteiskunnallinen keskustelu eläinten perusoikeuksien tunnustamisesta.”

Eläinvihreät ry:n aloite: Eläimet perustuslakiin

Eläinvihreät ry kannattaa lämpimästi Eläinten vuoro -hanketta ja teki Vihreiden vuoden 2020 puoluekokoukselle aloitteen sen tukemisesta, jotta eläimet ja niiden oikeudet huomioitaisiin perustuslaissa. Perustuslain tulisi mielestämme turvata kaikkien eläinten oikeus hyvään kohteluun ja korostaa ihmisen vastuuta sekä eläimistä että ympäristöstä. Ihmisen hoidossa oleville eläimille tulisi turvata vähintään oikeus hyvään elämään ja hyvinvoinnille olennaisten tarpeiden täyttämiseen sekä kuolemaan ilman kärsimystä.

Ote perusteluistamme:

”Tällä hetkellä muiden tuntevien yksilöiden kuin ihmisten perusoikeuksia ei ole kirjattu perustuslakiin. Eläimillä ei ole perustuslaillista suojaa, eikä eläinsuojelulakia ja sen määräysten rikkomista oteta tarpeeksi vakavasti (vertaa esimerkiksi turkistarhauksen vakavat ongelmat). Lisäksi on huomattava, että eläinten julma kohtelu ja puutteellinen oikeudellinen turva yhteiskunnassamme on monelle kansalaiselle suuri huolenaihe ja omaa hyvinvointia jopa eniten heikentävä tekijä.”

Aloitteemme sai myönteisen vastaanoton:

”Vihreät pitää hyvänä tavoitteena eläinten edun ja yksilöllisten tarpeiden tunnustamista perustuslaissa ja aikoo edistää tätä tavoitetta pitkällä tähtäimellä. Kuluvalla hallituskaudella puoluehallitus kannustaa eduskuntaryhmää ja ministeriryhmää edistämään kunnianhimoista eläinten hyvinvointilakia ja sen voimaansaattamista mahdollisimman pian.”

Anni Teerikangas, Eläinvihreiden puheenjohtaja