Kaupunginvaltuutettu Sari Pesonen, Salo
Eläinvihreiden hallituksen jäsen ja kuntavaaliehdokas:

Jätin 8.3.2021 Salon valtuuston kokouksessa aloitteen koskien kunnan eläinpolitiikkaa. 

Kunnalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää löytöeläinten vastaanottaminen ja niistä huolehtiminen vähintään 15 vuorokautta. Salon kaupungilla on nimettynä tällä hetkellä paikkoja, joissa löytöeläimiä vastaanotetaan. Järjestyslaissa määritellään, että kissa ei saa kulkea taajamassa vapaana ilman valvontaa. Eläinsuojelulaissa määritellään, että irrallaan olevan lemmikin saa ottaa kiinni, minkä jälkeen sen voi toimittaa löytöeläinhoitolaan. Usein pihapiirissä voi vierailla pitkään kissa, jonka omistajasta ei ole tietoa ja yleensä paikallinen eläinsuojeluyhdistys pyydetään apuun kiinniottamaan eläin loukuttamalla. Loukutettaessa kiinni otettu kissa tulee arvioida huolellisesti, onko se omistajaltaan karannut lemmikki vai luonnossa elävä villikissa. Lyhyenkin aikaa karkuteillä ollut kissa voi alkaa ulkoiselta olemukseltaan ja käyttäytymiseltään vastaamaan villiintynyttä kissaa. Tällä hetkellä palvelutuottajille maksetaan hoitomaksu ainoastaan kolmesta vuorokaudesta ja maksu eutanasiasta, vaikka talteen otettua eläintä tulisi suositusten ja asetusten mukaan säilyttää 15 vuorokautta. Lukuisat loukutetut kissat ovat paljastuneet lemmikkikissoiksi, joille on löytynyt omistajat. Tällä hetkellä palveluntuottajat, eivät myöskään saa löytöeläimenä tulleista pennuista korvausta. Kuntalaisten pihapiireihin ilmestyneitä kissoja ei voi puhelinkeskustelun perusteella todeta villiksi, vain sillä perusteella, että se pitää loukuttaa. Myöskään tontin omistaja, ei ole ammattihenkilö, joka pystyy toteamaan, onko eläin villiintynyt, vai ei.

Salossa on villikissapopulaatioita, joita ei saada hoidettua, sillä kaupungilla ei ole selkeää toimintasuunnitelmaa tällaisiin tilanteisiin. Tämänhetkinen kanta on, että maanomistajalla ja kiinteistön omistajalla on velvollisuus hoitaa itse alueellaan oleva ongelma. Monesti paikan omistajat eivät kuitenkaan lähde toimenpiteisiin, koska metsästyslaki ei heitä siihen velvoita. Kiinteistön omistaja voi olla myös vanha ihminen tai resursseja populaation hoitamiseen ei yksinkertaisesti ole. Paikallinen eläinsuojeluyhdistys on tarjonnut kaupungille apuaan, mutta ei voi ottaa tyhjennyksistä aiheutuvia kustannuksia kontolleen, sillä eläinsuojeluyhdistys on vapaaehtoinen toimija, joka toimii lahjoitusvaroin. Villakissapopulaatiot levittävät tauteja, eläimet kärsivät ja lisääntyvät holtittomasti ja ovat todellinen ympäristöriski. Populaatioista on joka kerta löytynyt myös kesyjä lemmikkikissoja, joten olisi erittäin epäoikeudenmukaista paikan päällä lopettaa kaikki kissat ajatellen, että ne ovat villiintyneitä.

Eläinsuojelulain 5 § mukaan hoidossa olevaa eläintä ei saa jättää hoidotta tai hylätä. 14 §:ssä määritellään, että Sairasta, vahingoittunutta tai muutoin avuttomassa tilassa olevaa kotieläintä tai muuta ihmisen hoidossa olevaa eläintä on joko itse autettava tai ilmoitettava eläimestä sen omistajalle tai hoitajalle taikka kunnaneläinlääkärille, kunnan terveydensuojeluvalvontaa hoitavalle viranhaltijalle tai poliisille. Koska kaupungilla ei ole selkeää eläinsuojelusuunnitelmaa on linjaus tällä hetkellä sellainen, että mikäli kuntalainen löytää kärsivän eläimen ja se toimitetaan eläinlääkäriin virka-ajan ulkopuolella, tulee eläimelle antaa vain eutanasia tai kipulääkitys siihen asti, kun eläin voidaan toimittaa kunnalliseen hoitoon, johon saattaa välillä mennä useampikin vuorokausi. Mitään tutkimuksia, joista tulee kustannuksia ei saisi tehdä kärsivälle eläimelle. Päätökset eläimen tarvittavista tutkimuksista tekee eläinlääkäri, sillä hän on virkavelvollinen toimimaan eläimen edun puolesta. Monesti kunnallisella eläinlääkärillä ei ole mahdollisuutta hoitaa eläintä, sillä heillä ei ole tarvittavia laitteita, esimerkiksi röntgeniä.

Salon kaupungilla on ollut haasteellista saada valvontaeläinlääkäriä. Muutamien vuosien aikana valvontaeläinlääkäri on vaihtunut useaan otteeseen, ja Salon kaupungilla on ollut pitkiä aikoja, kun valvontaeläinlääkäriä ei ole ollut lainkaan. Tälläkin hetkellä usea kuntalainen on odottanut useiden kuukausien ajan, saadakseen vastauksia virkamiehiltä esittämiinsä kysymyksiin tai lupa-asioihin.

Esitämme, että Salon kaupunki laatii kunnalle eläinsuojelusuunnitelman, jossa listataan eläinsuojelun paikallistoimijat ja resurssit, selvitetään paikalliset erityispiirteet ja ongelmat, vahvuudet ja heikkoudet, sekä määritellään tarvittavat toimenpiteet ja työnjako. Suunnitelmassa tulee avoimesti avata kaupungin vastuu maksettavista korvauksista palveluntuottajille. Salon kaupunki perustaa eläinsuojelun paikallistoimijoille yhteistyöryhmän- tai verkoston, jonka tehtävänä on kehittää paikallista eläinsuojelutoimintaa ja vahvistaa virallisen ja vapaaehtoisen eläinsuojelun yhteistyötä. Näin edistetään mallia, jossa virallinen ja vapaaehtoinen eläinsuojelu sekä paikalliset asiantuntijat ja kuntapäättäjät toimivat tiiviissä yhteistyössä edistäen eläinten hyvinvointia, havaiten ajoissa ongelmat ja toimien tehokkaasti niiden ratkaisemiseksi.