Mistä apu, kun pitäisi saada tietoa eläinten hyvinvoinnin tutkimuksesta tai tietyn eläinlajin käyttäytymisestä? Tai etsiä selvityksiä sikojen porsitushäkeistä, nautojen parressapidosta, koirien ja kissojen tunnistusmerkinnästä ja rekisteröinnistä, rapujen ja kalojen kivuntunnosta?

Eläinten hyvinvointikeskus, kansallinen asiantuntijaverkosto EHK on vastaus ongelmaan. EHK kokoaa ja levittää tutkimukseen perustuvaa tietoa eläinten hyvinvoinnista sekä edistää tutkimuksen ja viranomaisten yhteistyötä eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi.  EHK toimii läheisessä yhteistyössä eläinten hyvinvoinnin tutkimusryhmien kanssa ja osallistuu tuotantoeläinten sekä seura- ja harrastuseläinten neuvottelukuntien työskentelyyn, seuraten myös vastaavaa koe-eläinasioiden neuvottelukuntaa. EHK tuottaa myös kansalliset Eläinten hyvinvoinnin raportit.

EHK:lla on tutkimustietoon pohjautuva nettisivusto eläimistä ja niiden hyvinvoinnista kiinnostuneille. Keskuksen eläintieto-sivuilla esitellään yleisimpiä tuotanto- ja lemmikkieläinlajejamme ja kerrotaan niiden hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä, lajien käyttäytymisestä luonnossa sekä eläinten hyvinvoinnin edellytyksistä ihmisen hoivassa. Sivustolla pohditaan myös muun muassa eläinten asemaa ja merkitystä yhteiskunnassa. Testaa tietoasi eläinten hyvinvoinnista Eläintieto-sivuston Totta vai tarua -osiossa.

Eläinvihreät ry pyrkii vauhdittamaan eläinpoliittisia päätöksiä, jotka perustuvat ajantasaiseen tutkittuun tietoon ja eettiseen johdonmukaisuuteen. Haluamme turvata eläinten hyvinvointikeskukselle riittävän rahoituksen sekä edistää mm. biologista ja yhteiskuntatieteellistä eläintutkimusta. Kiitokset EHK:lle tähänastisesta työstä!

Hyvinvointikeskuksen työhön ja Eläintieto-sivustoon voi tutustua täällä: