Eläinvihreät ry:n syyskokouksessa 12.12.2022 päätettiin yhdistyksen puheenjohtajasta, hallituksesta sekä toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta vuodelle 2023. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa 5.1.2023 päätettiin luottamustehtävien jaosta hallituksen jäsenten kesken.

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Anni Teerikangas. Hallituksen varsinaisia jäseniä on hänen lisäkseen kahdeksan, ja uutena valittiin varajäseneksi Ninni Pehkonen.  Varapuheenjohtajiksi valittiin Tuire Kaimio, Jukka Väisänen ja Sari Pesonen, joista Sari jatkaa myös taloudenhoitajana. Lisäksi hallituksessa jatkavat Heidi Leyser-Kopra (jäsenvastaava), Paula Pohjanrinne (sihteeri), Hannu Tuominen, Viivi Viuha ja Riitta Salmi (tiedottaja ja vaalivastaava).

Hallitus valitsi keskuudestaan myös eläintiimien vetäjiä seuraavasti: Turkiseläimet – Sari Pesonen, Lemmikit – Viivi Viuha, Luonnonvaraiset – Heidi Leyser-Kopra. Tiimeistä tiedotetaan lisää myöhemmin.