Lisää hyvinvointia ja turvaa ihmisille – eläimiä ja ympäristöä unohtamatta?
Sinä päätät!

Aluevaalit ovat monin tavoin tärkeät meille kaikille. Kunnilta siirretään hyvinvointialueiden järjestettäviksi terveys-, sosiaali- ja pelastuspalvelut. Näihin sisältyvät muun muassa eläinpelastustehtävät ja eläinavusteiset terapiat.

Järjestettäessä sote-palveluja hyvinvointialueilla on huomioitava, että ihmisten hyvinvointi on riippuvainen myös luonnon ja eläinten hyvinvoinnista – ja päinvastoin. Ympäristöterveydenhuollon ja sen mukana mahdollisesti eläinlääkinnän ja eläinsuojelun ehdotetaan siirtyvän alueille vuonna 2026, mikä tekee näistä vaaleista erityisen merkitykselliset jokaiselle eläinystävälle.

Muistathan käyttää äänioikeuttasi Suomen historiallisessa ensimmäisessä aluevaalissa ja äänestää viimeistään vaalipäivänä 23.1. 2022! 
Tietoa äänestyksestä

Ketä äänestätkin, pidäthän huolta siitä, että ehdokkaasi on tiedoiltaan, osaamiseltaan ja ymmärrykseltään vaativien tehtäviensä tasalla sekä valmis tekemään tiivistä yhteistyötä kaikkien yhteiseksi hyväksi. Monenlaisia asiantuntijoita tarvitaan aluevaltuustoissa.

Eläinvihreät ry:n puheenjohtaja Anni Teerikangas valottaa vaalien merkitystä eläinten hyvinvoinnin näkökulmasta:

”Hyvinvointialueiden toiminnassa tulee vahvasti panostaa eri toimijoiden väliseen yhteistyöhön. Tiedonkulun ja yhteistyön puutteet heijastuvat suoraan niin ihmisten kuin lemmikkien ja kotieläintenkin hyvinvointiin. Saumaton moniammatillinen yhteistyö pitää varmistaa myös tilanteissa, joissa eläinten hyvinvointi sitä vaatii.

Eläinpelastus on malliesimerkki aiheesta, jossa pitää luoda uusia toimintamalleja ja yhteistyörakenteita. Alueille siirtymisessä ei ole kyse vain siitä miten asiat siellä järjestetään, vaan kyse on myös uusien mallien rakentamisesta. On oltava tarkkana, etteivät eläintoimijoiden välisessä yhteistyössä jo nyt olevat aukot siirry aluehallintoon entistä suurempina.”

Lisätietoa vaaleista, sote-uudistuksesta ja äänestämisestä sekä vinkkejä sopivan ehdokkaan etsintään: