Eläinvihreät: Suomen tehtävä määrätietoista politiikkaa eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi meillä ja koko EU:ssa

Eläinvihreät on uusi vihreä eläinpolitiikkaan keskittyvä yhdistys, jonka tarkoitus on edistää eläinten arvostusta ja hyvinvointia yhteiskunnallisen päätöksenteon näkökulmasta. Yhdistys haluaa Eläinten viikon päätteeksi (4.-10.10.) ja Maailman mielenterveyspäivänä 10.10. herättää keskustelua eläinten asemasta yhteiskunnassa sekä eläinten kohtelun, oikeuksien ja hyvinvoinnin merkityksestä ihmisten hyvinvoinnille.

Ihmisten ja eläinten hyvinvointi riippuvaisia toisistaan

Yhteiskunnassamme on sallittu eettisesti ongelmallisia eläinten hyväksikäytön muotoja, joihin kansalaisten on vaikea vaikuttaa demokratian keinoin. Eläimistä välittäville ihmisille, etenkin nuorille, tuottaa ahdistusta pelkkä tieto siitä, millä tavalla eläimiä pahimmillaan kohdellaan esimerkiksi ruoantuotannossa, turkistarhauksessa, eläinkokeellisessa tutkimuksessa ja lemmikkibisneksessä.

Eläimillä ja luonnolla on myös suuri myönteinen vaikutus mielenterveyteemme ja sairauksien ennaltaehkäisyyn. Vaikka saamme eläimiltä paljon, emme nykyisellä lainsäädännöllä pysty turvaamaan kaikille eläimille edes siedettäviä elinoloja tai suojaamaan niitä turhalta kärsimykseltä. Tähän on tultava muutos.

Meidän on määrätietoisesti parannettava eläinten kohtelua ja vähennettävä eläinten haitallista hyväksikäyttöä, paitsi niiden itsensä, myös kanssaihmistemme takia. Eläinten olennaiset tarpeet on asetettava ihmisten toissijaisten tarpeiden ja pelkkien hyötynäkökohtien edelle. Säädökset on laadittava siltä pohjalta, mitä ajantasainen tutkimustieto ja nykyiset moraalikäsitykset edellyttävät eläinten kohtelulta.

Kansalaisille mahdollisuuksia eettisiin valintoihin, eläinvaikutusten arviointi osaksi päätöksentekoa

Puheenjohtaja Anni Teerikangas: ”On kyettävä näkemään velkamme muille eläimille: se, miten voimakkaasti jokapäiväinen elämämme ja hyvinvointimme on sidoksissa muihin eläviin ja tunteviin olentoihin. Päättäjien on otettava vakavasti kansalaisten huoli eläinten puolesta ja ryhdyttävä asian vaatimiin toimenpiteisiin.

Lainsäädännössä vähimmäisvaatimuksena pitää olla kaikkien eläinten kohtelu itseisarvoisina yksilöinä, joiden arvostus ei riipu niiden ihmisille aiheutuvasta hyödystä. On selvää, että esimerkiksi eläinten häkkikasvatus on lopetettava sopivalla siirtymäajalla. Kaikkeen eläimiä koskevaan päätöksentekoon tulisi liittää eläinvaikutusten arviointi osana prosessia. Kansalaisille on tarjottava mahdollisuuksia edistää eläinten hyvinvointia omilla elämäntapa- ja kulutusvalinnoillaan.”

Eläinvihreiden varapuheenjohtaja, eläintenkouluttaja ’Tuikku’ Kaimio toteaa: ”Suomi on edelläkävijä maailman maiden joukossa monien hyvien eläintenpitokäytäntöjen ja eläinalan perustutkimuksen osalta. Näitä pitää edelleen kehittää, tukea ja toteuttaa käytännön politiikassa EU:ssakin.”

Lisätietoa: Pj. Anni Teerikangas, anni.teerikangas@vihreat.fi

Kuva: Tiina Hakkarainen